HR Consulting

Core HR i Relacions laborals

T'assessorem i implantem tots els Workflows de treball perquè el teu equip pugui fer totes les accions relatives a l'administració de personal amb totes les garanties legals. Estarem al teu costat en la intermediació de conflictes.

Gestió del talent

Organització i desenvolupament
Diagnosi estratègia gestió del talent
Establiment plans d’acció alineats a l’estratègia de l’empresa
Organigrama i mapes de competències
Dpt’s
Avaluacions de l’acompliment
Enquestes de clima

Selecció i Reclutament

Dissenyarem els processos de selecció i reclutament per trobar el millor candidat possible. Reduiràs el temps de contractació i els riscos d'una manca d'adaptació.

Workforce Plannings

Dimensionament plantilles, i disseny d'horaris de treball alineats a l’activitat de l’empresa.

Increment directe de la productivitat que es tradueix en una millora directa de la rentabilitat de l’empresa.

Parlem?