Serveis

Els nostres serveis

Assessorament comptable, fiscal

Externalització procés comptable

Gestió fiscal

Estats financers

Compliance

 

Assessorament legal

Especialistes en dret mercantil

Assessorament laboral

Externalització gestió laboral.

Nòmina, llibre de treball, planificacions.

Compliance en laboral.