sars covid omnibus andorra

1 entrada

Guia per la nova Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2

Guia per l’aplicació de la nova llei L’equip de Global Assessors, ha realitzat aquesta guia esperant que sigui d’utilitat per tots aquells que puguin ser beneficiaris de les mesures que s’hi regulen. El present contingut té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal.